Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2018 22:26, số lượt xem: 85

Chiều nay cánh én bay
Lòng bơ vơ từng ngày
Tà dương đã chào đón
Ngồi xuống chẳng vui say

Đêm nay ngồi cầu may
Yêu thương nặng vai gầy
Bạn với trà đêm xuống
Lòng thêm buồn ai hay

Trạm thời gian đắng cay
Yêu thương tiếc từng ngày
Nơi miền xa góc đó
Cách mắt xa tầm tay

Ghi tình thơ đêm nay
Ngồi gần tới sáng ngày
Vẫn dài dòng ghi xuống
Chuyện trong lòng ai hay

09.30.giờ đêm 17.11.2016
ngồi thơ thẩn hồn trôi lang thang