Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2019 20:29, số lượt xem: 78

Đoạn đời đoạn buồn với bão mưa
Đoạn vơi đoạn vắng mấy năm thừa
Đoạn ngồi đoạn sầu đêm buông đổ
Đoạn ẩm đoạn ướt với bão mưa
Đoạn tìm đoạn kiếm duyên tình xa
Đoạn gom đoạn nhặt từng đêm mờ
Đoạn hình đoạn bóng dễ thương ấy
Đoạn thương đoạn rầy một bóng xa
Đoạn cầu đoạn xin duyên tình mơ
Đoạn xót đoạn xa với lời chờ
Đoạn hò đoạn hứa với lòng đó
Đoạn mong đoạn ngóng từng đêm về
Đoạn yêu đoạn thương dù có xa
Đoạn chung đoạn bước chung nhau mơ
Đoạn cưng đoạn quý tặng nhau ấy
Đoạn sống đoạn bên nhau chung nhà

11.00 giờ đêm 04.12.2016
thơ thẩn với đường đời cô đơn một mình