Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 20:23, số lượt xem: 86

Chút thương chút tình chút nhớ ai
Chút chiều chút trôi chút đêm rồi
Chút mong chút chờ chút đêm xuống
Chút buồn chút vơi chút mình thôi
Chút em chút anh chút thương ơi
Chút xa chút cách chút vắng người
Chút cầu chút xin chút đêm đó
Chút ngồi chút ngó chút cuối trời
Chút thầm chút gọi chút tên ai
Chút vương chút vấn chút lòng người
Chút bóng chút hình chút bên đó
Chút cưng chút quý chút chút yêu ơi
Chút lạnh chút nhạt chút đêm vơi
Chút nằm chút mơ chút bóng người
Chút gom chút nhặt chút mơ đó
Chút anh chút em chung một đời

08.00 giờ đêm 27.11.2016
hồn trôi lang thang chút này chút kia dài qua đêm