Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 14:02, số lượt xem: 110

Tiếng thanh thầm gọi đêm nay
Bơ vơ cơn lạnh thắm say nhớ người
Gió chiều buồn bã lòng ơi
Thơ đề in nét bóng người xa xăm
Ngồi xuống gom chút lá lòng
Bóng ai xa cách muôn trùng đường trao
Bao giờ chung giấc chiêm bao
Bao giờ dạo bước thương chào bên nhau

07:10 chiều 08.04.2013
cầu cho có bóng người bên cạnh
khỏi thơ thẩn một mình vơi sầu ai hay