Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:34, số lượt xem: 100

Chung bước với ai cõi đời này
Chung một bầu trời bóng đó ai
Chung duyên chung phận đâu còn đó
Chung chuyện chung trò xa phương trời

Chung lòng thương nhớ gửi mây trôi
Chung xa chung ngóng đã lâu rồi
Chung lời thầm thương từng đêm vắng
Chung gối chung nằm vẫn vắng người

10.00 đêm 30.12.2013
ngó phòng ngủ thêm nhớ nàng