Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 20:35, số lượt xem: 93

Cho anh một miếng thơm em
Cho anh một miếng khỏi thèm khi xa
Cho anh một miếng đêm khuya
Cho anh một miếng lời chờ ngóng nhau
Cho anh một miếng khỏi sầu
Cho anh một miếng in sâu trong lòng
Cho anh một miếng để mong
Cho anh một miếng cho lòng thương thêm
Cho anh một miếng anh xin
Cho anh một miếng anh đền lại cho
Cho anh một miếng khỏi lo
Cho anh một miếng cho vừa lòng nhau
Cho anh một miếng một màu
Cho anh một miếng bao lâu anh chờ
Cho anh một miếng đêm khuya
Cho anh một miếng trong mơ gặp nàng

11.00 giờ đêm 20.09.2016
đêm nay ngồi chợt nhớ tới em