Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2017 12:13, số lượt xem: 114

Cho anh thêm một chút có được không
Cho thời gian bão mưa nhạt phai tàn
Cho anh có một tiếng cười êm đó
Chưa bao giờ anh có mấy năm sang

Cho anh thêm một chút rồi anh thương
Cho anh gom vào lòng một bóng em
Cho anh để từng đêm bên cạnh ấy
Cho anh thấy bóng em trong mơ đêm

Cho anh thêm một chút anh nợ em
Cho anh thêm một chút rồi anh đền
Cho anh thêm một chút gặp nhau ấy
Cho anh thêm một chút anh thương thêm

Cho anh thêm một chút vẫn yêu em
Cho anh thêm một chút dù xa phương
Cho anh thêm một chút lòng vẫn nhớ
Cho anh thêm một chút anh vẫn thương

08:30 đêm 08.11.2015
cho anh thêm một chút cuộc đời ngóng nhau