Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2016 18:42, số lượt xem: 183

Thấy bóng em như xa
vương vương cõi đêm mờ
thương thương đâu đây đó
lòng lòng như ngóng chờ

Đêm đêm cạn giấc mơ
sầu sầu đến sáng mờ
dạt dào vương đêm vắng
ngóng ngóng đến bao giờ

Gom gom từng giấc mơ
ghi ghi xuống dòng thơ
canh canh dài đêm vắng
ngồi ngồi một mình khuya

Tim tim đổ sẻ chia
bên bên này bên kia
nửa nửa bên kia đó
chia chia từng đêm về

08:30 đêm 05.02.2015
đêm nay thơ thẩn vì thương nhớ em