Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2016 19:39, số lượt xem: 126

Bờ sông không thuyền bến
lang thang một mình anh
thơ thẩn dừng bước ngó
như thấy lòng buồn thêm

Lặng lặng mặt sông im
chẳng cơn gió nào tìm
mặt sông im im đó
lòng chẳng có vui say

Bơ vơ anh ngồi lại
tiếng cầu khấn cầu may
lang thang chiều nghiêng bóng
hạt nắng phai qua ngày

Chiều chiều ngóng ngóng trông
lặng lặng gió bờ sông
bao lời thầm thương gọi
gom trong cõi lòng mong

08:30 đêm 19.02.2015
ngồi ngó bờ sông hoang lòng nhớ người