Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 21:16, số lượt xem: 144

Chơt nhớ một bóng ai
Dù biệt hướng chân trời
Đôi bên xa xa thẳm
Lầu thơ vẫn nhớ người

Chợt nhớ một bóng ai
Áng mây trôi lưng trời
Gió đưa mùi thương nhớ
Tim đổ thầm tên người

Chợt yêu nhớ bóng ai
Đã lâu chẳng thấy em
Biệt tin thời gian ấy
Lòng vẫn thấy yêu em

Chợt vấn vương từng đêm
Bềnh bồng tiếng trong tim
Ánh trăng vàng xế ấy
Ngập phủ mùi yêu em

11:30 đêm 13.10.2012
mùi thương yêu xa nào mà không buồn