Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2017 21:07, số lượt xem: 96

Thoáng vị mùi xuân vấn vương ai
Tìm kiếm vườn duyên gửi đôi lời
Đón chào bông hoa muôn sắc bóng
Người qua kẻ ngắm ngập khen lời

Thoáng vị mùi xuân cánh hoa tươi
Vương màu sắc bóng xinh xinh hoài
Khoe mắt người qua muôn lời gửi
Đẹp sắc ngập lời khách viếng trao

Thoáng vị mùi xuân thấy nôn nao
Khách qua kẻ ngắm muôn lời chào
Tô đẹp sắc son từng bông lá
Thơ thẩn đứng ngó đẹp biết bao

Thoáng vị mùi xuân em ở đâu
Chợ hoa muôn khách bán trao nhau
Chợ tình tìm đâu nơi nào đó
Phố duyên nơi nào để gặp nhau

09:35 đêm 09.10.2012
phố chợ thì có phố duyên mình nơi đâu