Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 20:20, số lượt xem: 110

Chị hằng nhớ ai đêm khuya này
Trao gửi ánh trăng toả trần say
Hay kiếm bóng ai trần gian ấy
Chẳng nói lời nào sao anh hay

Chị hằng tìm ai tuần trăng này
Âm thầm thơ thẩn qua đêm trôi
Đổ ngập ánh trăng bên thềm vắng
Bơ vơ lặng lặng sao anh hay

Chị hằng ngóng ai bên đường đi
Toả ánh trăng vàng ngập phủ lề
Im im lặng lặng bên đường ấy
Chẳng nói một lời sao anh chia

Chị hằng kiếm ai sao anh hay
Lòng anh vẫn nhớ tháng đêm ngày
Sao gửi lời mời lời thăm viếng
Chỉ gọi thầm tên giảm cơn say

09:10 đêm 20.10.2013
trò chuyện với trăng đêm nay