Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 22:17, số lượt xem: 86

Chỉ sợ nắng gió nhoà mùi thương
Chỉ sợ nắng cháy bóng bên đường
Chỉ sợ xa nhau bao nhiêu thiếu
Chỉ sợ tình yêu nhạt như sương
Chỉ sợ đôi bên thiếu giọt duyên
Chỉ sợ xa nhau nhớ hay quên
Chỉ sợ cơn mây mịt mù ấy
Chỉ sợ đêm ngày phủ mờ em
Chỉ sợ ngày mai không gặp nhau
Chỉ sợ không nhớ biết tìm đâu
Chỉ sợ bão mưa đổ ướt bóng
Chỉ sợ mưa rơi dáng phai màu
Chỉ sợ lòng em một mai sau
Chỉ sợ lòng em đổi thay màu
Chỉ sợ lầu thơ không chủ ấy
Chỉ sợ một ngày quên lãng nhau

09:45 đêm 11.12.2012
chỉ sợ một ngày quên lãng nhau