Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 21:04, số lượt xem: 109

Ấm nồng nơi đâu mùa đông tới
Thơ thẩn một mình chẳng thấy vui
Mấy ngày đã đưa mùa đông đến
Đã đưa cơn lạnh trước mùa rồi
Trong nhà một bóng sao có vui
Không trầm không sắc biết hỏi ai
Ngồi ngó sương buông đêm khuya đổ
Bơ vơ đêm hoang chẳng tiếng cười

09:50 đêm 27.06.2013
đông này thấy lạnh, ngồi ghi bài thơ này