Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2017 20:44, số lượt xem: 145

Mãi mãi đêm ngày vấn vương nhau
Bao mùa trôi qua vẫn thương sầu
Ngó lá vàng trôi mùa thu rụng
Như thấy từng đêm lòng tiếc nhau

Mãi mãi thời gian hoang vu sầu
In mãi trong lòng biết tìm đâu
Ngàn dặm xa xôi phương nào ấy
Đêm nay lòng thấy mến thương nhau

Mãi mãi cơn lạnh dài biết bao
Tim thầm tim gọi những đêm nào
Nỗi niềm tâm tư ngập phủ đó
Cầu cho gặp gỡ khỏi nghẹn ngào

Mãi mãi xa nhau sợ hư hao
Sợ giọt tình thương nhạt phai màu
Sợ cơn gió đưa qua phương ấy
Sợ cơn mây phủ chẳng thấy nhau

10:45 đêm 19.01.2013
Mãi mãi xa nhau sợ hư hao