Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 21:11, số lượt xem: 151

Thời gian trôi đi chẳng thấy vui
Thuyền đã trôi xa xa bến rồi
Từng trạm trong lòng ngập bão tố
Ngồi ngó sương đổ ngập bầu trời

Thời gian vẫn gọi thầm tên ai
Vương trong mùi nhớ nén thở dài
In từng nét khuya vương cánh mộng
Mà sao chẳng rõ rõ hình ai

08:05 đêm 07.02.2013
vương trong mùi nhớ nén thở dài