Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2017 21:08, số lượt xem: 101

Chậm chậm ánh mây buông
Áng mây đưa tin buồn
Đêm nay phủ ngập kín
Trăng đêm thở than buồn

Bầu trời mịt mù đêm
Đêm nay thiếu trăng thương
Hỏi ai vẽ giùm bóng
Cho trong sáng như trăng

Đêm nay chẳng nói năng
Có ai thấu hiểu lòng
Bối rối bờ môi đó
Thì thầm tên trong lòng

Đêm nay buồn lang thang
Bầu trời phủ mây đen
Tối đen khắp miền đó
Đêm nay thấy nhớ em

10:05 đêm 05.02.2013
Đêm nay lòng buồn lang thang