15.00
Đăng ngày 02/06/2017 21:50, số lượt xem: 150

Hạt mưa dài giọt phủ qua đêm
Ngả nghiêng từng hạt ẩm ướt thềm
Nhiều hạt mưa vui đùa trên lá
Nhiều hạt mưa buồn lặng lặng im

Hạt ngắn hạt dài hạt mỏng đêm
Đua nhau dạo bước đổ xuống thềm
Óng ánh đèn đường đêm khuya vắng
Chẳng có hạt nào rõ bóng em

Ngồi kiếm từng hạt mưa qua đêm
Lạnh lạnh trong lòng ngó ngoài hiên
Tìm kiếm bóng ai từng hạt đó
Cũng chẳng có ai có bóng em

11:00 đêm 26.02.2014
bơ vơ buồn đêm nay không biết trong lòng nghĩ tới ai