Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 21:23, số lượt xem: 153

Chẳng biết nơi nào bến bờ mai
Chẳng biết hỏi ai chẳng tỏ lời
Chẳng biết bão mưa sao đua đổ
Chẳng biết giông tố bao giờ phai

Chẳng biết đêm nay nhớ tới ai
Chẳng biết đường nào ngõ nghẻo mai
Chẳng biết mùa thu đã chào đến
Chẳng biết nhớ em buồn ai hay

Chẳng biết đêm nay hồn đâu nơi
Chẳng biết sương thu phủ trắng ngời
Chẳng biết lạnh lùng đêm dài ấy
Chẳng biết sao lòng thấy nhớ người

10:00 đêm 13.04.2014
đêm dài hồn lang thang chẳng biết nói sao với lòng