Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:08, số lượt xem: 104

Chẳng biết nơi nào tìm kiếm em
Chẳng biết bao đêm thầm gọi tên
Chẳng biết gửi ai mùi thương ngóng
Chẳng biết bao dài thời gian trông

Chẳng biết nơi nào gửi lời thương
Chẳng biết đường nào kiếm tìm em
Chẳng biết hỏi ai giảm cơn nhớ
Chẳng biết chờ ai gọn lòng đêm

Chẳng biết nén hương nào tới em
Chẳng biết mùi nào gửi cho thương
Chẳng biết bóng nào cho anh vẽ
Chẳng biết khe nào in bóng em

Chẳng biết lời nào cầu nguyện xin
Chẳng biết giờ nào gặp lại em
Chẳng biết bao đêm thầm thương gọi
Chẳng biết lối gặp để thương thêm

10.00 đêm 20.01.2012
chẳng biết lòng nói sao khi xa nhau