Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 20:55, số lượt xem: 102

Chẳng ai qua lại cho anh mời
Đêm nay thơ thẩn ngó sương rơi
Trăng luồn bóng sương đêm nay đổ
Mờ mờ nhạt nhạt cảnh buồn vơi

Chẳng ai qua lại hỏi đôi lời
Trong lòng một bóng giờ đâu nơi
Vương vào thời gian bão tố phủ
Ánh sương đêm nay nhắc nhủ người

Chẳng ai qua lại chẳng khách ơi
Hồn trôi theo sương đêm vắng người
Trôi mãi miền xa miền vô định
Ngồi ghi nhật ký in bóng người

11:10 đêm 26.06.2013
thơ thẩn đến khuya chẳng bóng ai
qua lại, cạn ly trà một mình lòng chẳng vui