Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 21:59, số lượt xem: 76

Chằng chịt với lòng từng đêm sang
Vầng trăng nhả hạt thơ thẩn vàng
Lác đác hạt trăng hiên ngoài vắng
Lay lắt nhớ thương một bóng nàng

Cuốn hút vào hồn trạm thời gian
Một bóng ai xa mãi bên đàng
Hồn trôi về đêm miền thương nhớ
Như thấy trong mơ vẫn có nàng

Lòng như thương nối bước đường duyên
Hồn đêm như tìm kiếm khắp miền
Lai lãng thuyền tình bao mùa đã
Mà mãi thiết tha nhớ từng đêm

Chằng chịt trong lòng một bóng em
Mải miết thời gian tiếng cầu xin
Chật vật với đêm thầm buông nhớ
Giấc mơ đêm ngày vẫn có em

10.30 giờ đêm 29.09.2016
đêm nay trong lòng như cuốn hút
vào đường duyên tình như nhớ ai