Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 20:06, số lượt xem: 112

Mây đen bão gió đã từng
Muôn trùng đại nạn chập chừng năm năm
Lạnh lùng giường chiếu gối chăn
Trong nhà hoang lạnh đêm thanh một mình
Ngoài nhà trời vắng đường im
Mây pha sắc tím im lìm thời gian
Mịt mù sương khói mây ngàn
Không bờ không bến lang thang phận đời
Bão mưa giông tố không mời
Đua nhau rời đổ hỏi ai hiểu lòng
Năm năm đời quá long đong
Muôn trùng đại nạn xuôi vòng nói sao
Bến đường ngõ lối nghẻo nào
Mịt mù mây gió nói sao với đời

10:00 đêm 14.03.2014
thơ thẩn thời gian bão mưa năm năm