Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2018 20:28, số lượt xem: 131

Ngồi đêm đường vắng hoang vu
Chút thương chút nhớ lưa thưa mảnh tình
Lạnh lùng tâm cảnh mấy năm
Cách tình cách bóng xa xăm cuối trời
Chặng đời này chẳng thấy vui
Thời gian đằng đẵng sầu vơi đêm về
Đêm ngồi ngó bức tranh khuya
Vẽ mấy năm đã đến giờ chưa xong

08.00 đêm 24.08.2016
lạnh lùng tâm cảnh mấy năm