Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/04/2017 12:25, số lượt xem: 90

Chút mây chút gió đêm
Chút hồn chút đi tìm
Chút đêm chút vắng đó
Chút nhớ chút chẳng yên

Chút thương chút nhớ em
Chút lo chút xa đường
Chút thầm chút gọi ấy
Chút thấy chút lòng thương

Chút mơ chút tỉnh đêm
Chút nghe chút lòng thêm
Chút tiếng chút lòng gọi
Chút gợn chút nhớ em

Chút đêm chút yêu thương
Chút xa chút cách đường
Chút chờ chút mong ấy
Chút em chút bên anh

08:30 đêm 17.10.2015
chút chút sầu chút vơi chút qua đêm