Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2017 20:43, số lượt xem: 160

Lòng vương vấn mãi thời gian
Vương mùi sắc bóng nồng nàn lắm khi
Ngóng ai reo mộng đêm khuya
Trao nhau cơn lạnh gió đưa đêm ngày
Bờ thương bến nhớ chẳng may
Thuyền trôi xa bến xa xôi từng giờ
Biết đâu đường ngõ lối đi
Chòng chành trong mộng đêm khuya nhớ người

10:05 đêm 28.01.2013
lòng vương vấn mãi thời gian