Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 08/02/2018 21:53, số lượt xem: 104

Dáng ai chìm trong mùi nhớ thương
Đêm xa ngày vắng bao cơn buồn
Biết ai ngóng ai trong lòng nhớ
Dáng ai mờ mờ biệt trời phương

Tên ai chìm trong bài thơ thương
Ghi từng dòng đêm nỗi nhớ nhìn
Hư hư ảo ảo gọn trong nhớ
Mờ mờ đêm hoang phủ cơn buồn

09:10 đêm 25.09.2013
nghĩ tới nỗi chìm in trong lòng thời gian qua