Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2018 18:14, số lượt xem: 102

Ngồi đây chán lạ thường
Mây trôi xa trời phương
Để lại đêm buồn vắng
Một mình thiếu nàng thương

Ngồi đây nhớ tới em
Cảnh đêm cho buồn thêm
Thời gian phủ giông bão
Trời trao chuyện bất thường

Ngồi đây lạnh lẽo đêm
Gửi lời trôi khắp miền
Gần hay xa đâu đó
Cầu cho tới lòng em

Ngồi đây đốt nén hương
Cầu cho toả khắp miền
Nơi nào có em đó
Một bóng nhớ anh thương

08:30 đêm 22.10.2013
ngồi thơ thẩn cạn ly trà đêm