Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2017 19:59, số lượt xem: 111

Bao nhiêu trong lòng nhớ ngày qua
Bao nhiêu thời gian trôi mãi xa
Bao nhiêu vơi buồn ghi đâu đó
Bao nhiêu đường ngõ phủ ngập mưa
Bao nhiêu lời thở than đêm khuya
Bao nhiêu lầu thơ đã đề ghi
Bao nhiêu ly trà không chủ ấy
Bao nhiêu tuần trăng đẹp chào đi

10.00 đêm 03.01.2013
nghe tiếng lòng đổ thêm sầu vơi