Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 21:33, số lượt xem: 268

Lá trôi theo gió chiều đưa
Tuồng đời nhiều lúc cay chua là thường

Biển sâu sâu mãi ai đào
Mây trời theo gió biết đâu bến bờ

Giang khê vẫn chảy ngàn năm
Đời người thì vẫn trôi theo kiếp đời

Duyên tình trời tặng lứa đôi
Cũng như con cóc bôi vôi lại về

Qua cầu thì sợ gió bay
Ở nhà với mẹ cầu may gặp chồng

Còn duyên thì kén mua lòng
Hết duyên thì lại ngồi mong duyên về

Thương người thương cả canh khuya
Yêu người yêu cả đường đi bóng nhà

Năm canh yêu cách xa người
Sáu khắc thì có đứng ngồi nhớ nhau

Năm canh sáu khắc ngày đêm
Chim bay dơi ngủ đổi phiên tìm mồi

Ai cũng tìm kiếm yêu thương
Nếu duyên nếu nợ cuối đường bên nhau

Năm 2016