15.00
Đăng ngày 17/07/2017 21:31, số lượt xem: 204

Hạt mưa hát chạy khắp đồng
Đời người không vợ không chồng cũng hư

Ngó cây xanh lá mong xuân
Người mong duyên nợ xa gần bên nhau

Chim buồn chim hót mình chim
Thuyền nan nào biết hẹn thề bến mong

Người gian một tiếng cũng theo
Người tham qua núi qua đèo vẫn đi

Ruộng thì chẳng cấy bỏ hoang
Vợ chồng thì bỏ lang thang theo người

Màu xanh xanh mãi như trời
Biển xanh xanh mãi ngàn đời vẫn xanh

Áo màu mặc mãi cũng phai
Yêu thương cầu khấn đừng phai màu chờ

Nuôi con chẳng dạy chẳng răn
Cũng như vịt đẻ cũng đành bỏ đi

Yêu thương cầu cạnh bên người
Đừng như trăng đến thăm rồi lại đi

Lá cây mùa đến cũng phai
Yêu thương thì nhớ để đời bên nhau

Năm 2016