15.00
Đăng ngày 17/07/2017 21:29, số lượt xem: 197

Cười duyên ai biết lòng người
Chửi thầm ai biết tánh người lòng gian

Thấy người quen biết cũng xong
Làm sao biết được những lòng kẻ gian

Lục bình trôi nổi sông nương
Biết đâu bờ bến cho vương để chờ

Mây trôi ai chỉ đường đi
Duyên tình ai biết mai kia bên nàng

Núi đêm sừng sững hỏi trời
Ai cũng muốn biết tương lai mai về

Đêm buồn đường ngõ vắng thay
Yêu nhau xa cách một ngày thêm thương

Vịt than không ấp được con
Rùa than mai đến vẫn còn gánh mai

Trải bao ngày tháng năm chờ
Núi nào mà chẳng bơ vơ ngó trời

Chòng chành từng giấc theo mưa
Yêu thương ai bán ai mua bằng tiền

Đường đời ai vẽ lứa đôi
Sao nào ai thắp sáng ngời ngàn năm

Năm 2016