Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2018 21:39, số lượt xem: 115

Bao giờ núi đẻ ra con
Bao giờ biển cạn trời mòn mới hay

Bụi nào không bám gót chân
Đường nào không có đường gần đường xa

Không đèn mà sáng
Không nàng mà mơ

Không hoa sao lại có ong
Không yêu sao lại ngồi trông đêm ngày

Tôm nào lưng thẳng hỡi ai
Người lòng không thẳng có ngày cãi nhau

Đêm tối ai vẽ bầu trời
Thời gian mới vẽ lòng người cho hay

Cái nghèo dạy dỗ người chăm
Cái giàu dạy dỗ người nằm biếng chơi

Cái vui trên miệng với cười
Cái buồn trên mắt giọt rơi than sầu

Trời mưa ẩm ướt hiên ngoài
Trời buồn rỏ giọt người buồn ngậm tăm

Đường xa để lại phút giờ
Đêm sang để lại giấc mơ chuyện trò

Năm 2016