Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2018 21:29, số lượt xem: 190

Còn răng thì nhớ tới xương
Còn yêu còn nhớ đêm buồn khi xa

Đường đời một gánh trên vai
Yêu nhau hai gánh hai vai nên nhà

Cửa nhà nào cũng có khuôn
Nồi nào vung đó đừng buồn số duyên

Con dòng con giống như sang
Nhiều người nghèo khổ đảm đang hơn người

Có ai ngó thấy răng gà
Có ai chia được lòng ma lòng người

Một đồng nhặt lấy đừng chê
Nhiều khi mua được sơn khê ruộng làng

Có ai kiếm được vú gà
Có ai đếm được hạt mưa trên trời

Người khoe giàu
Trâu khoe sức

Người nghèo mà có lòng thơm
Hơn người giàu có khoe thơm khoe thừa

Rừng cây thiếu củi được sao
Đời người chăm chỉ lúc nào cũng sang

Năm 2016