15.00
Đăng ngày 17/07/2017 21:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 21/07/2017 21:56, số lượt xem: 322

Người buồn làm bạn với mơ
Trăng buồn làm bạn sao khuya tuần về

Nỗi buồn ai bán ai mua
Duyên nào phận ấy ai thừa cho ai

Làn mây ai xếp trời cao
Duyên đời trời xếp cho vào lứa đôi

Khung nào cửa đó mới vừa
Chồng nào vợ đó ai thừa cho ai

Xa nhau gửi lá lòng yêu
Gần nhau mới biết lời trìu lời than

Mèo nào ai dạy leo cây
Chim nào ai dạy biết bay trên trời

Người giàu trồng bạc trồng chanh
Người nghèo trồng gạo trồng hành ấm no

Đêm về lấy bóng người đi
Gió về chẳng lấy chẳng chia nỗi sầu

Người đẹp không cần điểm trang
Ai tô hoa sắc xuân sang đủ màu

Hành thơm chê tỏi rằng hôi
Cũng mùi cũng ở chung nồi như nhau

Năm 2016