Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2018 20:25, số lượt xem: 55

Ngồi nghe tiếng từng đêm
Vọng vọng bên tai anh
Vọng trong đêm dài vắng
Như tiếng lòng thở than

Ngồi nghe tiếng mỏng manh
Chen nát cõi bình yên
Trong lòng từng đêm xuống
Lời cưng quý yêu thương

Ngồi nghe như tiếng em
Năm canh thấy thêm thèm
Gom trong cõi đêm nhớ
Lạnh lùng giá con tim

Ngồi nghe tiếng gió trong
Bao giờ được an lòng
Bên canh nhau đêm đến
Lòng anh cứ mãi mong

07.50 đêm 06.11.2016
trong lòng đầy mong nhớ em