Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2017 20:41, số lượt xem: 148

Lời nào cứ mãi gọi nhau
Mây trôi gió cuốn đưa sầu bao năm
Cách hồn xa bóng đêm nằm
Biển im gió lặng bao năm ngóng chờ
Ngồi xuống đã đến mùa thu
Năm nay lại xếp dòng thơ lạnh lùng
Thắm thoát đã quá một năm
Bão mưa để lại lời thầm trao nhau
Đêm sương mờ ảo trăng sầu
Thì thầm bao tiếng tên nhau thêm buồn
Nhẹ nhẹ cơn gió thu đêm
Yên hương bay toả khắp miền nhớ em

10:30 đêm 28.03.2014
đêm nay nhớ em