15.00
Đăng ngày 03/08/2017 21:11, số lượt xem: 174

Nhắn ai cho tới lòng người 
Nhắn ai bao cảnh đêm vơi đông này
Lòng sao vẫn nhớ tới người 
Bóng ai chẳng biết tên ai rõ hình
Bao cơn phảng phất đêm thanh
Tựu thành cơn nhớ tựu thành dòng thơ
Nhắm mắt reo mộng gây mơ
Tên gì chẳng biết cậy nhờ hỏi ai

08.00 đêm 18.06.2012
xa nhau sao biết rõ bóng em