Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 21:30, số lượt xem: 139

Vui nào lúc xa nhau
Trao hình bóng thêm sầu
Chân trời góc biển đó
Vấn vương mùi thương nhau

Buồn nào chẳng xa nhau
Thơ thẩn cõi đêm thâu
Thêm sầu vương nỗi nhớ
Sao biết ngóng chờ nhau

Sầu nào bằng nhớ nhau
Nếu xa nhau đã lâu
Chợt choàng từng cơn nhớ
Ngóng chờ hay tìm đâu

Tiếc nào bằng thương nhau
Biết ngóng chờ bao lâu
Cầu số phận duyên đó
Gồng gánh bên cạnh nhau

08:10 đêm 16.05.2013
số phận duyên tình thấy lạnh
và như ở một cõi xa