Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2017 20:20, số lượt xem: 114

Cầu cho đời chuyển hướng
Trong lòng thấy nặng mang
Ngập phong ba bão tố
Ai chia sẻ đêm hoang

Cầu cho đời ấm êm
Trong lòng thấy chẳng yên
Số phận đường tình đó
Vẫn còn ngóng cầu xin

Cầu cho đời lặng im
Bão tố phủ ngày đêm
Mưa tràn biển bạc ấy
Thời gian dài chẳng yên

Cầu cho lòng nhớ em
Cầu cho nhớ đừng quên
Xa nhau thời gian đó
Mai gặp gỡ anh đền

10:05 đêm 08.09.2012
mai gặp gỡ anh sẽ đền