Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2017 10:11, số lượt xem: 96

Dù áo nào mà che bão mưa đời
đua nhau rơi rơi đổ mấy năm trôi
dù áo che hạt mưa ẩm ướt ấy
sao che được bão mưa trong lòng người

Mây sương che ánh trăng cho buồn vơi
mờ mơ trời mờ đất đêm buồn trôi
dù nào che mưa đời thời gian ấy
đã rơi đổ mấy năm phủ ngập trời

Thơ thẩn ngồi một thân đêm vắng ơi
bơ vơ sầu ngồi đêm nén thở dài
gọi tên em cho giảm cơn sầu đó
thì thào tiếng trong đêm một thân ngồi

Đếm bao lần thầm tên thời gian trôi
phủ tiếng gọi tiếng nhớ lúc xa người
lận đận trong lòng đêm một mình ấy
cầu gần chốn bình an bên cạnh người

09:00 đêm 05.07.2015
thiên nhiên như đưa cảnh buồn trong
lòng thêm nhớ người