Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 22:51, số lượt xem: 75

Cơn mưa này chẳng có bóng em
Canh dài ẩm ướt phủ ngập thềm
Hạt dài hạt mỏng đua nhau đổ
Chẳng có hạt nào in bóng em

Cơn mây nào tìm kiếm cho anh
Để giảm cơn nhơ tiếng gọi thầm
Cứ mãi trong lòng hình bóng đó
Rồi từng đêm về ngồi nhớ em

09.00 đêm 18.02.2012
dù có cơn nào thì mình cũng xa nhau