Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2017 10:53, số lượt xem: 118

Một ngày qua đôi mình đã quen nhau
đã phủ ngập giông tố hai năm sầu
cơn ước nào mơ nào trôi đâu đó
mà vẫn gom trong lòng mãi mãi lâu

Cơn ước mơ đường đời vẫn xa nhau
trong cơn mơ cơn mộng thêm lạnh sầu
vẫn gom trong nỗi lòng từng trạm đó
in trên dòng thơ đêm dài dài lâu

Cơn ngóng nào bao mùa vẫn như nhau
vẫn còn xa cách trở bến thương sầu
giấc mơ nào trong đêm vẫn cầu đó
đường ngõ nào từng đêm vẫn xa nhau

Ước mơ nào đôi mình tặng cho nhau
cầu cho gần gần gánh ngày mai sau
khỏi trò chuyện từng ngày đêm buông xuống
khỏi từng đêm canh buồn mãi nhớ nhau

08:00 đêm 24.08.2015
ước gì mình bên nhau để khỏi trò chuyện từng đêm