Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 22:04, số lượt xem: 98

Chiều hoang ngồi ngó ngoài hiên
Trong lòng thì thấy đảo điên mấy mùa
Nỗi buồn đem bán ai mua
Ngó lá thu rụng đong đưa trong lòng
Thời gian trong cảnh sầu đông
Chút buồn chút vắng long đong từng ngày
Duyên tình thêm thấy buồn thay
Gần hồn xa bóng cầu may chuyện lòng
Dù xa dù cách vẫn mong
Đêm nào cũng ngóng cũng mong cuối trời

09.00 đêm 15.08.2016
thơ tặng em Võ Thị Mộng Thơ
Thủ Đức, Việt Nam