Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2018 21:14, số lượt xem: 130

Cõi lòng cõi hoang nửa cõi mơ
Cõi trông cõi nhớ cõi mong chờ
Cõi bão cõi mưa ngập phủ đó
Cõi gom cõi gọn từng giấc mơ

Cõi tô cõi vẽ từng đêm khuya
Cõi in cõi nhớ từng trạm ghi
Cõi trôi cõi xa đâu đây đó
Cõi than cõi thở cõi đêm khuya

Cõi thêu cõi dệt từng dòng ghi
Cõi vương cõi dạt cõi lòng mơ
Cõi sầu cõi in vương khoé mắt
Cõi kiếm cõi nhặt bên đường đi

Cõi xếp cõi xoạn từng dòng thơ
Cõi ngồi cõi cạn trà đêm khuya
Cõi tiếc cõi mong trong lòng đó
Cõi chờ cõi ngóng thời gian qua

08:45 đêm 13.09.2013
đêm nay thấy mệt mỏi, muốn bệnh lòng thấy vơi buồn