Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 13:26, số lượt xem: 131

Cõi lòng đêm cõi nhớ cõi xa xôi
cõi thương xa đêm vắng sao gọi mời
cõi sầu đêm vắng ngày nào em biết
cõi xa đường cõi tiếc sao lòng vui

Cõi hồn đêm trôi xa tận cuối trời
cõi nhớ em từng đêm chẳng thấy vui
cõi ngóng mây ngóng gió từng đêm ấy
cõi lòng mơ cõi nhớ buồn em ơi

Cõi tim đêm như gọi thầm tên em
cõi bơ vơ canh vắng thấy lòng thương
cõi xa bờ xa bến từng đêm nhớ
cõi mong chờ chờ ngóng ngóng tin em

Cõi thương yêu lòng anh sao em hay
cõi vương xa cõi ngóng thấy buồn vơi
cõi canh buồn canh vắng một mình ấy
cõi mình anh cõi vắng nhớ em ơi

08:00 đêm 01.05.2015
một mình thơ thẩn vắng vẻ ngồi nhớ em