Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2018 20:28, số lượt xem: 113

Chưa đông mà lạnh sớm sang
Gặp nhau chưa nhớ yêu nàng bao lâu
Sớm yêu sớm lạnh cơn đầu
Mong ngày mong gặp xa nhau vẫn chờ
Trằn trọc canh vắng bao mùa
Hỏi bao ngày tháng đong đưa trong lòng
Đêm sang sớm lạnh gió đông
Thêm buồn gọt mãi chẳng vuông mảnh tình
Niềm vọng canh vắng cầu xin
Cách hồn xa bóng ai đền bên nhau
Sớm chiều đêm ngóng đã lâu
Đếm bao ngày tháng cảnh sầu không tin
Đường đâu lối ngõ cho tìm
Thơ đề ghi xuống có tên không người

10:45 đêm 01.08.2013
chợt nhớ bóng ai bên đường