Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 21:22, số lượt xem: 159

Có phải trong lòng nhớ tới em
Nhiều lần bối rối bờ môi đêm
Chắc nhớ tới ai phương trời đó
Xa nhau chỉ có một bóng em

Có phải trong lòng có thương em
Quen nhau thời gian vắng xa đêm
Lạnh lùng bao mùa trong canh ngóng
Có phải lòng anh đã nhớ em

Có phải trong lòng vẫn ngóng tin
Ngồi ghi từng đêm thoáng mùi thương
Một ly trà hoang gọn đêm vắng
Có phải ly đó chờ tặng em

Có phải lòng anh thấy yêu em
Trôi dài trong cơn lạnh lùng đêm
Trong cơn mơ nào như chẳng rõ
Cầu cho bóng đó đó là em

09:50 đêm 23.05.2014
có phải trong lòng nhớ em đêm nay
ngồi xuống ghi bài thơ này