Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2019 20:25, số lượt xem: 99

Bốn mùa xuôi vần năm
Trôi đi trạm thời gian
Rồi sang năm lại đến
Hoa lá thay màu trang

Bốn mùa đã chào trôi
Dù năm sang chẳng mời
Mùa vẫn trôi đến viếng
Nghe tiếng mùa chào vui

Từng ngày vẫn nội trôi
Chẳng bao giờ lòng vui
Chiều về thêm buông vắng
Đêm về chẳng tiếng cười

Đêm mai vẫn còn trôi
Anh chẳng câu gọi mời
Mà đêm vẫn còn đến
Em vẫn còn bên trời

10.50 đêm 30.12.2016
đừng quên mình vẫn xa nhau đó