Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2016 19:54, số lượt xem: 133

Cuộc đời còn ai thời gian qua
một mình một thân sáng đêm thừa
một bóng trong mơ xa phương đó
chỉ còn bóng đó trao hỏi thưa

Cuộc đời sao phủ đầy bão mưa
bệnh tật gian nan mấy năm thừa
một mình cơn bệnh trên giường vắng
chỉ có bóng em viếng trong mơ

Cuộc đời bao mùa trôi theo mưa
gồng gánh đôi vai giông tố về
nỗi niềm tâm sự ai chia hiểu
lạnh lùng cô liêu trong cảnh khuya

Cuộc đời sao lại chỉ trong mơ
hiện bóng của em sáng mờ mờ
bình tĩnh nghe anh lời thăm viếng
chỉ có dáng em trong mơ về

09:30 đêm 18.10.2014
còn em trong mơ đó, một mình em